In conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), Global Mirex S.R.L. are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Global Mirex S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastra, prin mijloace automatizate/manuale.
Scopul prelucrarii datelor este marketing direct.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Global Mirex S.R.L., in calitate de operator, inregistrat in Registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal, si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: autoritati publice centrale/locale, autoritatea judecatoreasca, organe de urmarire penala si alte institutii abilitate de lege sa solicite informatii.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiati de dreptul de acces, la rectificare, la stergerea datelor, la restrictionarea prelucarii, la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. Totodata, aveti posibilitatea de a va adrea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa transmisa prin utilizarea serviciilor postale la Str. Aristide Pascal 29-31, Et. 4, București, Sector 3 in sau prin utilizarea serviciilor de posta electronica la adresa contact@alimenteacasa.ro.